herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Podniosą kwalifikacje zawodowe

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

W ramach wojewódzkiego projektu „Zawodowy Dolny Śląsk” opiewającego na kwotę 4,2 mln zł, Powiat Dzierżoniowski otrzymał dofinansowanie w wysokości 308 tys. zł.

Założeniem projektu przygotowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego jest wsparcie praktycznej nauki zawodu uczniów szkół zawodowych Dolnego Śląska kształcących się w zawodach deficytowych. Program obejmie swym zasięgiem 43 szkoły – 2.490 uczniów i 60 nauczycieli z 13 powiatów i czterech gmin. Z powiatu dzierżoniowskiego w projekcie wezmą udział: ZSiPKZ w Bielawie, ZS nr 1 i 3 w Dzierżoniowie oraz ZS w Pieszycach.

W ramach programu organizowane będą szkolenia o charakterze warsztatowo – laboratoryjnym, częściowo prowadzone w sposób tradycyjny (metodą wykładu), a częściowo w formie zajęć praktycznych na halach symulacyjnych Politechniki Wrocławskiej. Grupy szkoleniowe będą liczyły nie więcej niż 12-15 osób. Szkolenia będą dotyczyły zawodów deficytowych na rynku, czyli: specjalistów cyfrowych procesów graficznych (technik informatyk, technik cyfrowych procesów graficznych), sterowania Urządzeniami i Napędami Przemysłowymi (technik elektryk), technologie wytwarzania przyrostowego (technik mechanik), kompatybilność elektromagnetyczna w elektroenergetyce (technik elektryk), sterowniki PLC (technik mechanik), warsztaty spedytorsko – logistyczne (technik logistyk, technik spedytor) oraz szkolenia i warsztaty informatyczne (technik informatyk).

Zaplanowano także nawiązanie trwałej współpracy pomiędzy kołami zainteresowań szkół zawodowych objętych projektem, adekwatnie do branży deficytowej, w której szkoła kształci, a kołem naukowym Politechniki Wrocławskiej.

Dodatkowo w Powiecie Dzierżoniowskim doposażone zostaną pracownie spedycyjna, logistyczna oraz komputerowa w: trzy komputery, trzy drukarki oraz trzy projektory. Łączny koszt sprzętu to 26.600 zł.

W związku z tym, że pracodawcy funkcjonujący w naszym regionie zgłaszają trudności w przeprowadzaniu rekrutacji osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyjaśniając jednocześnie, że poziom tych kwalifikacji, szczególnie u osób rozpoczynających pracę nie odpowiada ich zapotrzebowaniu, zaplanowano realizację staży i praktyk zawodowych.

Projekt będzie realizowany od stycznia 2017 roku do końca listopada 2018 roku.