herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Rozpoczęli współpracę z dwiema firmami

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie podpisał dwie umowy partnerskie, dzięki którym młodzież będzie lepiej przygotowana do podjęcia pracy zawodowej. W uroczystości uczestniczył wicestarosta Marek Piorun.

13 października, podczas szkolnej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w bielawskim Zespole Szkół nastąpiło podpisanie porozumień z firmami. Regulują one formy współpracy szkoły i firm w zakresie lepszego, oczekiwanego przez europejski rynek pracy przygotowania młodzieży do egzaminu zawodowego i podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie.

Jedną umowę szkoła zawarła z firmą Pentair Poland Sp. z o.o w sprawie objęcia patronatem klasy technik mechanik. Zakład reprezentował dyrektor Adrian Walczewski.

Druga umowa pomiędzy szkołą a firmą Thor Industriemontagen GmbH z Niemiec, którą reprezentował prezes Kersten Thor, dotyczyła objęcia patronatem klasy technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

– Fakt podpisania umów patronackich świadczy o tym, że pracodawcy nie tylko biernie oczekują na dobrze przygotowanego absolwenta szkoły zawodowej, ale również aktywnie włączają się w proces edukacyjny poprzez merytoryczne, finansowe i materialne zaangażowanie w naukę zawodu – mówi dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie Ireneusz Rutowicz. – Przedsiębiorstwa przyjmują uczniów na praktyki, wyposażają szkolne pracownie warsztatowe oraz pokazują możliwości dalszego zatrudnienia w firmie – dodaje.

Współpraca z firmami to jedna z form, która pomaga lepiej kształcić pod potrzeby rynku pracy. Inne realizowane przez szkołę to m.in. praktyki zagraniczne. W latach 2017-2019 dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej w ramach programu „Erasmus plus” oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z możliwości wyjazdu na praktyki do Niemiec, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii skorzysta łącznie 101 uczniów Technikum w Bielawie.