herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Posiedzenie komisji bezpieczeństwa

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Przygotowanie powiatowych służb do okresu wakacyjnego - to główny temat, którym zajmowała się Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku na posiedzeniu 24 czerwca. Tym razem spotkanie odbyło się w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 51.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz przedstawiciele powiatowych służb, inspekcji i straży. Spotkanie zostało podzielone na dwie części.

W pierwszej części została zaprezentowana struktura organizacyjna sądu, szczegółowo zostały omówione zadania realizowane przez poszczególne komórki organizacyjne.

Zebrani członkowie Komisji zostali poinformowani, że z dniem 1 lipca br. następują zmiany w prawie karnym, które opierają się na założeniu, że czynności dowodowe będą ciążyć na stronach postępowania, a jedynie wyjątkowo wykorzystywana będzie inicjatywa dowodowa sądu. W nowym modelu sąd powinien pełnić rolę arbitra, który po przeprowadzeniu przez strony dowodów wyda sprawiedliwe rozstrzygnięcie.

Część druga spotkania dotyczyła merytorycznych prac komisji i odbyła się w sali konferencyjnej Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie. Posiedzenie w tej części otworzył i prowadził starosta dzierżoniowski Janusz Guzdek.

W trakcie posiedzenia zostały omówione oraz przeanalizowane tematy dotyczące:

  • priorytetowych kierunków działań podejmowanych w ramach akcji „Bezpieczne wakacje 2015”;
  • syntetycznej oceny stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli za okres styczeń – czerwiec 2015 r;
  • przedstawienia informacji w zakresie działalności Prokuratury Rejonowej oraz Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie za okres styczeń – czerwiec 2015 r;
  • przedstawienia informacji w zakresie realizowanych projektów/programów z zakresu bezpieczeństwa.