herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Prymusi ze szkół powiatowych nagrodzeni

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego uczniowie szkół powiatowych otrzymali nagrody finansowe za wyniki w nauce. Zasłużyło na nie 199 uczniów. Wysokość stypendium była uzależniona od osiągnięć i wyniosła maksymalnie 350 zł.

Aby otrzymać nagrodę, trzeba było pilnie pracować przez cały rok szkolny. Na koniec uczniowie szkół prowadzonych przez powiat musieli uzyskać średnią ocen co najmniej 5,2 w gimnazjum, 5,0 w liceum, 4,75 w technikum oraz 4,0 w zasadniczej szkole zawodowej. Te kryteria spełniło 199 osób.

Wcześniej – podczas zakończenia szkoły przez uczniów ostatnich klas liceów i techników – stypendia otrzymały 54 osoby.

Najwyższą średnią wśród uczniów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych (liceum i technikum) uzyskała Agata Rychter z I LO w Dzierżoniowie (6,0), wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych najlepszy wynik osiągnął Mateusz Marek Milejski z ZS nr 2 w Dzierżoniowie (5,13), a wśród gimnazjalistów Marcin Szczypka z Gimnazjum w ZS w Pieszycach (5,87). Otrzymali oni w nagrodę najwyższe stypendia w kwotach – 500, 300 i 200 zł.

Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów obowiązujący w powiecie dzierżoniowskim obejmuje również osoby, które mają wybitne osiągnięcia w nauce, sztuce lub sporcie. Termin składania wniosków dla tej grupy uczniów minął 7 lipca, a nagrody zostaną wręczone we wrześniu. Późniejszy termin wynika z konieczności udokumentowania, a następnie przeanalizowania osiągnięć.

Co istotne, ten sam uczeń może otrzymać dwie nagrody, jeśli tylko spełni kryteria określone dla obu grup.

Łączna pula środków na stypendia za osiągnięcia w roku szkolnym 2014/2015 wynosi 70 tys. zł.

Lista stypendystów

Regulamin programu stypendialnego