herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Powiat chce być partnerem gmin przy współpracy z III sektorem

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Współpraca samorządów z organizacjami pozarządowymi rozwija się wraz ze wzrostem aktywności i świadomości społecznej. O tym, jak tę współpracę wzmocnić, rozmawiali przedstawiciele gmin i powiatu na spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie zainicjowanym przez wicestarostę Marka Pioruna.

W naszym powiecie jest zarejestrowanych blisko 300 organizacji pozarządowych, z czego ok. 200 działa bardzo aktywnie w różnych obszarach, jak sport, turystyka, kultura, edukacja, profilaktyka zdrowotna czy bezpieczeństwo. Lokalne stowarzyszenia, związki czy kluby pełnią ważną rolę w życiu społecznym, bo pomagają samorządom w zaspokajaniu wielu potrzeb mieszkańców.

Główną formą współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi jest finansowe wsparcie zadań publicznych, które odbywa się w ramach otwartych konkursów ofert. Inne formy, niefinansowe polegają np. na organizacji szkoleń, które pomagają przedstawicielom III sektora pozyskiwać fundusze, rozliczać je i prowadzić działalność zgodnie z prawem.

– Chcemy być partnerem gmin przy współpracy z III sektorem – mówi wicestarosta Marek Piorun. – Wspólnie możemy na przykład organizować szkolenia, wymieniać się dobrymi praktykami, zachęcać organizacje do wspólnego realizowania projektów. Możemy też ujednolicić regulamin przyznawania dotacji, co będzie sporym ułatwieniem dla naszych organizacji. Tych obszarów naszej współpracy może być sporo, a ich efektem z pewnością będzie wzmocnienie organizacji, które odbędzie się z korzyścią dla mieszkańców.

Idea partnerstwa zaproponowana przez wicestarostę na spotkaniu z przedstawicielami gmin zajmującymi się współpracą z organizacjami pozarządowymi spotkała się z przychylnym przyjęciem. Teraz zespół roboczy określi szczegółowy plan działania. Prace zespołu koordynować będzie Biuro Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.