herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Powiat Dzierżoniowski w 2020 roku

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Pomimo trwającej pandemii COVID-19 miniony 2020 rok był udany dla Powiatu Dzierżoniowskiego.

Most w Mościsku - widok z boku.

W tym czasie samorząd zrealizował wiele zadań inwestycyjnych w obszarze infrastruktury drogowej oraz zwiększenia dostępności mieszkańców do usług oferowanych przez jednostki powiatu. Udało się także skutecznie zabiegać o fundusze zewnętrzne, które zasiliły budżet samorządu kwotą w wysokości 9.592.764,04 złotych.

Sytuacja związana z pandemią COVID-19, a przede wszystkim obostrzenia wprowadzone przez rząd w sferze gospodarczej i społecznej sprawiły, że władze Powiatu Dzierżoniowskiego musiały podjąć jeszcze większe wysiłki w celu osiągnięcia dobrego wyniku finansowego budżetu na koniec 2020 roku.

Z jednej strony bowiem udział w podatku PIT był w minionym roku mniejszy o około 650.000 zł w porównaniu do planu. Z drugiej jednak strony samorząd pozyskał sporo funduszy unijnych i krajowych, w tym przeznaczonych na walkę z COVID-19. Co istotne obostrzenia wprowadzone w związku z pandemią sprawiły, że władze powiatu zmuszone były odwołać wiele inicjatyw, co też wpłynęło na zaoszczędzenie środków. Dzięki temu część pieniędzy przeznaczono np. na oświatę.

Powiat Dzierżoniowski skutecznie sięgnął również po refundację składki ZUS w wysokości 50% jej wartości dla takich jednostek jak: Zarząd Dróg Powiatowych, Powiatowe Centrum Opieki i Wychowania, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie czy 4 szkoły.

Co ważne samorząd nie zaciągnął planowanego wcześniej kredytu na inwestycje w wysokości 2 mln złotych. Dzięki tym działaniom rok 2020 samorząd Powiatu Dzierżoniowskiego zamknął bez deficytu. Można więc śmiało powiedzieć, że finanse Powiatu Dzierżoniowskiego są bezpieczne.

Mimo światowego kryzysu spowodowanego koronawirusem, w Powiecie Dzierżoniowskim nadal realizowane były inwestycje i remonty, których łączna wartość w 2020 roku sięgnęła 6.243.425,16 złotych. Jak zawsze najbardziej widoczne inwestycje obejmowały przebudowę dróg, chodników i mostów. W sumie na te cele powiat przeznaczył w minionym roku blisko 4,9 mln złotych.

Środki te pozwoliły na wykonanie poniższych zadań:
– budowa chodnika i kładki dla pieszych wraz z odwodnieniem w Kamionkach,
– przebudowa drogi w Dobrocinie od granicy Dzierżoniowa do ul. Ogrodowej,
– budowa chodnika przy ulicy B. Chrobrego w Niemczy,
– budowa chodnika Dobrocinie,
– budowa zatoki autobusowej i chodnika w Ostroszowicach,
– przebudowa drogi w Ligocie Małej,
– modernizacja drogi we Włókach,
– budowa chodnika w Gilowie,
– przebudowa odcinka drogi powiatowej z odcinkiem drogi gminnej w Dobrocinie,
– przebudowa drogi 3004D w Piławie Górnej (budowa peronu autobusowego i chodnika),
– remont mostu w Mościsku.

Trudno podsumowywać 2020 rok bez odniesienia do pandemii COVID-19, która dotknęła również nasz teren. W tym czasie ogromną rolę odegrał Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie. Jest on bowiem jednym z tych szpitali, w których z nakazu Wojewody utworzony został tak zwany oddział covidowy. Od początku jego uruchomienia jest on praktycznie przez cały czas zajęty przez chorych na COVID-19. Placówka spełniła wszystkie wymagania postawione przez Wojewodę Dolnośląskiego, ale od tego czasu ponosi ogromne koszty związane z utrzymaniem tego specjalnego oddziału.

Kłopoty wiązały się głównie z rozliczaniem z NFZ finansowania zakupu usług i materiałów niezbędnych do obsługi pacjentów zarażonych koronawirusem. Dlatego też Powiat Dzierżoniowski wraz z wszystkimi gminami powiatu podjął decyzję o wsparciu Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie łączną kwotą bliską 3 mln złotych. Placówka przeznacza te fundusze na zakup urządzeń do tlenoterapii, środków ochrony osobistej oraz wykonanie modernizacji infrastruktury dzierżoniowskiego szpitala, w tym zbiorników i instalacji tlenowej. Wsparcie finansowe pozwoliło również na zakup karetki dla Pogotowia Ratunkowego.

W związku z wprowadzonymi w Polsce przepisami, Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego stanął przed dużym wyzwaniem, jakim było wprowadzenie na terenie powiatu różnego rodzaju zasad, których zadaniem było w większości złagodzenie skutków wywieranych na lokalną gospodarkę, usługi medyczne i między innymi edukację, przez rozprzestrzeniającego się wirusa.

W ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa powiat został zobowiązany do realizacji wytycznych wynikających z rozporządzeń KPRM i stosownych ustaw. Odwołano zajęcia w szkołach ponadpodstawowych i podjęto starania aby usprawnić proces zdalnego nauczania. Pozyskano środki z programu „Zdalna szkoła” w wysokości 102.340 złotych na zakup 45 laptopów i 10 tabletów przeznaczonych dla najbardziej potrzebujących uczniów. Ponadto Powiat uzyskał dofinansowanie w wysokości 178.552 złotych w ramach projektu „Posiłek w szkole i w domu”, z przeznaczeniem na remont i wyposażenie stołówek w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. Oprócz tego pozyskano ponad 68.000 złotych z programu „Aktywna tablica” na zakup laptopów i tablic interaktywnych do 4 szkół. Dodatkowo Powiat, w ramach rządowego programu „500 złotych dla nauczycieli”, przekazał wsparcie finansowe dla ponad 300 nauczycieli ze szkół publicznych i niepublicznych na zakup sprzętu do nauki zdalnej.

Mimo panującej pandemii Powiat Dzierżoniowski realizował oświatowe projekty, w ramach pozyskanych funduszy unijnych. Mowa o takich projektach jak: Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka, Zdobyte doświadczenie – szansą na zatrudnienie, Wspieramy zawody przyszłości w szkołach województwa dolnośląskiego, Operatywni nauczyciele – nowoczesna szkoła – kreatywni uczniowie, Zagraniczna praktyka zawodowa inwestycją w przyszłość oraz Zagraniczna praktyka zawodowa – nowe wyzwania, nowe kompetencje.

Jedną z najtrudniejszych decyzji była ta związana z reorganizacją pracy Starostwa Powiatowego i jednostek podległych. Jednak podjęte środki ostrożności dały skutek w postaci ograniczenia zachorowalności zarówno wśród pracowników jak i klientów starostwa. Dopiero druga, jesienna fala COVID-19, w której zachorowania były bardziej rozproszone, spowodowała większy wzrost zachorowań w powiecie.

Członkowie zarządu powiatu wyszli również z propozycją wsparcia w wykonywaniu testów mieszkańcom powiatu – powiat finansował transport medyczny pobieranych od pacjentów wymazów. Na polecenie Wojewody Dolnośląskiego przygotowano również miejsca zbiorowej kwarantanny. Specjalnie do tego celu zakupione zostały łóżka polowe, śpiwory, koce i poduszki. Ważnym dla utrzymania ciągłości pracy urzędu oraz dla bezpieczeństwa pracowników starostwa były również kupowane środki ochrony osobistej w postaci przyłbic, masek i środków dezynfekujących. Powiat na wymienione wyżej potrzeby przeznaczył i wydatkował około 200 000 zł.

Przy tej okazji należy wspomnieć, że duży wkład w walce z utrudnieniami spowodowanymi wirusem miał w 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie. Pomoc przedsiębiorcom w ramach tarcz antykryzysowych, a więc zbieranie wniosków, ich opracowywanie, wydawanie decyzji oraz sprawne i szybkie wypłacanie środków, pomogło przetrwać firmom na rynku, a wielu mieszkańcom utrzymać zatrudnienie. W sumie na konto przedsiębiorców z powiatu Dzierżoniowskiego, Powiatowy Urząd Pracy przekazał w ramach kilku programów pomocowych kwotę 37.965.400 zł.
Pomimo wstrzymania obsługi osób bezrobotnych w sposób tradycyjny, urząd pracował w systemie dwuzmianowym, a także w soboty.

Rok 2020 stał pod znakiem sukcesów jeśli chodzi o uzyskanie środków ze sprzedaży mienia. Na początku kadencji podjęta została decyzja o zintensyfikowaniu prac informacyjnych podejmowanych w związku ze sprzedawanymi przez powiat nieruchomościami.
Przygotowano szereg materiałów promujących obiekty, które zostały opublikowane zarówno na stronach internetowych starostwa, jak również w mediach społecznościowych o raz na łamach lokalnych portali informacyjnych. Zrealizowano również filmy prezentujące sprzedawane nieruchomości.
Rezultatem wymienionych działań jest pozytywne rozstrzygnięcie kilku rozpisanych w 2020 roku przetargów.
Łączna wartość uzyskanych w ten sposób środków to ponad 844.710 zł. Na tę kwotę składa się sprzedaż nieruchomości gruntowej w Roztoczniku, sprzedaż zabytkowej nieruchomości w Bielawie oraz sprzedaż nieruchomości w Gilowie.

W 2020 roku Powiat Dzierżoniowski położył także duży nacisk na promocję regionu. O naszym terenie zrobiło się głośno dzięki realizowanym akcjom promocyjnym, współpracy z okolicznymi samorządami, a także takimi organizacjami jak choćby Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich czy Dolnośląska Organizacja Turystyczna.
Po raz pierwszy w historii samorządu Powiat Dzierżoniowski pozyskał fundusze z Euroregionu Glacensis na działania promocyjne i kulturalne. Nawiązano także współpracę z Klubem Żeglarskim „Wielka Sowa” w Bielawie, z którym wspólnie zorganizowano wydarzenie „Pod Żaglami Powiatu”.

Warto również wspomnieć, że w minionym roku podjęto działania, które mają na celu poprawienie identyfikacji wizualnej Powiatu Dzierżoniowskiego i ułatwienie orientacji turystom przejeżdżającym przez powiat. Od grudnia 2020 roku  o głównych atrakcjach turystycznych w Powiecie Dzierżoniowskim informuje siedem nowych tablic turystycznych.
Tablice zostały ustawione przy drogach prowadzących do Powiatu Dzierżoniowskiego. Informują one o najważniejszych atrakcjach turystycznych znajdujących się na terenie powiatu – Arboretum w Wojsławicach, Jezioro Bielawskie i Góry Sowie. Są to atrakcje, na których powiat buduje swoją rozpoznawalność na terenie całego kraju.