herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Powiatowy Festiwal Bezpieczeństwa i Profilaktyki

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

III Powiatowy Festiwal Bezpieczeństwa i Profilaktyki, to doskonała okazja dla uczniów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych powiatu dzierżoniowskiego na zapoznanie się z pracą przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, wojska i straży pożarnej.

Tegoroczny festiwal odbył się w dniach od 11 do 21 kwietnia.

– Przygotowane zajęcia miały różny charakter. Na niektórych młodzież jedynie mogła wysłuchać pogadanki, ale w innych brała czynny udział. Tak było np. na zajęciach z samoobrony dla dziewcząt, podczas których uczyły się one od policjantów sposobów obronienia się przed ewentualnym napastnikiem – wyjaśnia Anna Gros z Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie. Niewątpliwie dla młodych ludzi sporym przeżyciem była wizyta w dzierżoniowskim Areszcie Śledczym. Sporą atrakcję stanowiły także warsztaty w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie czy zajęcia strzeleckie przygotowane przez żołnierzy z 31. Batalionu Radiotechnicznego we Wrocławiu. – Na zajęciach młodzież zapoznała się ze strukturą wojsk radiotechnicznych, ale też z działaniami żołnierzy na polu walki. Opowiadałem nieco o misjach, w których sam brałem udział – mówi st. sier. Marek Parecki. – Natomiast żołnierze, którzy ze mną przyjechali prowadzili zajęcia strzeleckie na urządzeniu do kontroli celowania Cyklop. Jest to prawdziwy karabin podłączony pod kamerę. W momencie oddania strzału sygnał dźwiękowy jest zamrażany, kamera chwyta ten moment i widać jak osoba celowała – dodaje.

Oprócz tych zajęć były jeszcze warsztaty z pierwszej pomocy, pogadanka o zagrożeniach związanych z używaniem dopalaczy, spotkanie z kuratorem sądowym, a także omówienie działalności Biura Pomocy Prawnej w Bielawie.

We wszystkich zajęciach brali udział uczniowie z powiatowych szkół ponadgimnazjalnych, ale tylko ci, którzy byli zainteresowani danymi tematami. Ogółem w spotkaniach wzięło udział kilkuset uczniów.

Festiwal został zorganizowany w ramach Programu Aktywności Młodzieży przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie wspólnie z Zespołem Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie i Zespołem Szkół nr 3 w Dzierżoniowie.