herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Starosta spotkał się z kombatantami

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Uroczysty charakter miało ostatnie posiedzenie Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych, które odbyło się 2 lipca. Uhonorowano na nim kombatantów oraz osoby, które ich wspierają. Omówiono także tegoroczne działania Starostwa Powiatowego na rzecz środowisk kombatanckich.

Podczas spotkania Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk dypl Krzysztof Kowalski przekazał awans na stopień kapitana Czesławowi Wiśniewskiemu, który odebrała żona zasłużonego.

Kombatancki Krzyż Pamiątkowy „Zwycięzcom” jako wyraz wdzięczności obrońcom i wyzwolicielom Ojczyzny otrzymał Bolesław Gola.

Natomiast odznakę „Za wybitne zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych” otrzymali: starosta dzierżoniowski Janusz Guzdek, dyrektor Zespołu Szkół nr 3 im. Kombatantów RP Dorota Pieszczuch oraz prezes koła miejskiego Związku Kombatantów RP w Dzierżoniowie Edmund Dąbrowski.
Dekoracji dokonał por. Bronisław Wilk – wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RPiBWP we Wrocławiu.

Podczas spotkania, które odbyło się tuż po sesji absolutoryjnej, starosta Janusz Guzdek przedstawił obecną sytuację powiatu.

Na zakończenie starosta zaprosił wszystkich kombatantów na spotkanie z poezją kombatancką planowane na 30 września. To nowa inicjatywa Starostwa Powiatowego oprócz działań organizowanych co roku, jak Powiatowy Dzień Kombatanta i wigilia dla kombatantów.

Powiatowa Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych to społeczny organ doradczy Starosty. Do jej zadań należy współpraca z samorządami oraz innymi organizacjami mająca na celu kultywowanie tradycji i męczeństwa narodu polskiego. Odbywa się to m.in. poprzez wspólne organizowanie uroczystości kombatanckich i państwowych, wspólną opiekę nad miejscami pamięci o ofiarach i osobach prześladowanych za działalność o wolność i suwerenność oraz kształtowanie u młodzieży postaw patriotycznych.

Bliższe informacje o Powiatowej Radzie Kombatantów