herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Program Aktywności Młodzieży w powiecie dzierżoniowskim

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Wyjątkowo ciekawą, bogatą i spójną ofertę działań pozalekcyjnych otrzyma młodzież ze szkół publicznych powiatu dzierżoniowskiego od przyszłego roku szkolnego. Podczas uroczystej gali, która odbyła się 13 czerwca w kinoteatrze „Zbyszek”, zainaugurowano Program Aktywności Młodzieży (PAM) – nowatorską inicjatywę Powiatu Dzierżoniowskiego.

W tym roku szkolnym, który właśnie dobiega końca, Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie wspólnie ze szkołami, powiatowymi służbami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi zorganizowało Festiwal Bezpieczeństwa i Profilaktyki. Była to pilotażowa realizacja jednego z obszarów Programu Aktywności Młodzieży.

Od przyszłego roku szkolnego ciekawych zajęć będzie dużo więcej. Będą one skupione nie tylko wokół tematów związanych z bezpieczeństwem, ale również z wolontariatem, świadomością obywatelską i patriotyczną oraz pasjami artystycznymi i naukowymi.

Podczas uroczystej gali podsumowano Festiwal Bezpieczeństwa i Profilaktyki. W tym celu zaprezentowano film dokumentujący to przedsięwzięcie zrealizowany przez Telewizję Sudecką. Poza tym starosta Janusz Guzdek wręczył podziękowania wszystkim zaangażowanym w organizację festiwalu – było to 28 osób reprezentujących 15 instytucji i organizacji pozarządowych.

Podsumowanie Festiwalu Bezpieczeństwa i Profilaktyki

Głównym celem gali była jednak zapowiedź Programu Aktywności Młodzieży, który w pełnym zakresie ruszy już od września br. Jego założenia przedstawiła Alicja Hromada, dyrektor Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie:
– PAM nastawiony jest na rozwijanie aktywności młodzieży niezwiązanej bezpośrednio z realizacją podstawy programowej. To program przemyślanych, spójnych działań pozalekcyjnych umożliwiających wyzwolenie w młodych ludziach nowych zainteresowań, nieuświadomionych pasji życiowych oraz efektywny rozwój istniejących talentów.

Alicja Hromada prezentuje założenia Programu Aktywności Młodzieży

Organizatorami tego dużego przedsięwzięcia będą Wydział Edukacji i Kultury, Biuro Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie oraz szkoły powiatowe. Natomiast partnerami programu będą służby powiatowe, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, duchowieństwo i rodzice.

Alicja Hromada podkreśliła, że wszyscy partnerzy chętnie odpowiedzieli na zaproszenie do współpracy, widząc potrzebę i sens zagospodarowania potencjału młodzieży, a jednocześnie czując odpowiedzialność za to, co dzieje się w naszym najbliższym otoczeniu.

Występ artystyczny

W uroczystej gali wziął udział wojewoda dolnośląski Tomasz Smolarz, przedstawiciele duchowieństwa, Zarządu i Rady Powiatu, burmistrzowie i wójtowie gmin z naszego powiatu, dyrektorzy gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, przedstawiciele rodziców i samorządów uczniowskich.

Podczas gali młodzież z Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie przedstawiła spektakl „Szansa”. Wystąpiły również grupy artystyczne Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury.