herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Projekt dla osób nieaktywnych zawodowo

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Fundacja Edukacji Obywatelskiej i Rozwoju rozpoczyna na terenie powiatu dzierżoniowskiego realizację w ramach EFRR projektu „Drzwi do zatrudnienia”.

Zadaniem projektu jest aktywizacja zawodowa 96 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo (w tym 50 kobiet) w wieku od 30 roku życia, które to osoby znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

W projekcie zaplanowano wsparcie w postaci m.in. szkoleń zawodowych, staży u pracodawców, wsparcie mobilności geograficznej, poradnictwo zawodowe dla uczestników projektu.

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr 534 840 534 oraz na stronie fundacjaedukacji.pl.

drzwi_do_zatrudnienia_plakat_a3 (2)