herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Szkolenie dla NGO

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Ponad 50 osób, w tym 32 organizacje pozarządowe z powiatu dzierżoniowskiego oraz pracownicy z poszczególnych gmin współpracujących z trzecim sektorem wzięli udział 8 grudnia w szkoleniu zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe.

Szkolenie było ogromnie ważnym dla przedstawicieli trzeciego sektora, bo dotyczyło zmian wzoru oferty realizacji zadania publicznego składanej do otwartego konkursu ofert wynikającego z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przybyłych przywitał i zachęcił do pogłębienia wiedzy wicestarosta Marek Piorun. Podkreślał, że znajomość przepisów ma niemałe znaczenie dla osób prowadzących organizacje, a ich dobra znajomość ułatwia codzienne działanie na rzecz tych organizacji.

Samo szkolenie poprowadził prezes Fundacji Merkury Waldemar Weihs, który od lat współpracuje z dzierżoniowskim Starostwem i wspiera je w działaniach na rzecz trzeciego sektora. Tym razem również zdecydował się wesprzeć powiatowe organizacje swoją wiedzą, a zebrane informacje starał się przekazać w taki sposób, aby przedzieranie się przez „gąszcze” przepisów stało się dla przedstawicieli organizacji prostsze i bardziej zrozumiałe.

Szkolenie przygotował Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.