herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Wykonaj szopkę bożonarodzeniową

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zapraszamy uczniów powiatu dzierżoniowskiego do udziału w XV Powiatowym Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu dzierżoniowskiego podzieleni na kategorie: klasy I – III szkoły podstawowej, klasy IV – VI szkoły podstawowej, klasy I – III szkoły gimnazjalnej i klasy I – IV szkoły ponadgimnazjalnej.

Prace mogą być wykonane dowolną techniką. Wszystkie elementy szopki powinny być wykonane własnoręcznie i być stabilne, czyli przytwierdzone do podłoża. Do pracy musi być przymocowana metryczka zawierająca: imię i nazwisko autora pracy, nazwę szkoły, typ szkoły, klasę. Oczywiście szopki nie mogą naruszać czy obrażać uczuć religijnych innych osób.

Prace należy składać wraz z czytelnie wypełnioną kartą zgłoszenia według wzoru zamieszczonego poniżej w dniu 14 grudnia w godz. od 12.00 do 15.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38, II piętro, pokój 213. W konkursie mogą brać udział jedynie prace nigdzie wcześniej nie nagrodzone i nie uczestniczące wcześniej w innych konkursach. Organizator zastrzega sobie prawo do zgłoszenia jednej szopki przez jednego uczestnika.

Szopki zostaną ocenione i nagrodzone przez jury w poszczególnych kategoriach. Werdykt zostanie zamieszczony na stronie pow.dzierzoniow.pl, a laureaci konkursu zostaną zaproszeni na uroczystość, na której otrzymają dyplomy i nagrody. Organizator przewiduje zorganizowanie wystawy prezentującej nagrodzone prace.

Organizatorem konkursu jest Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia