herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Przebudowa drogi w Ostroszowicach

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zakończyła się kolejna powiatowa inwestycja drogowa dotycząca przebudowy nawierzchni drogi 3006D w Ostroszowicach. Trwa tam jeszcze budowa chodnika.

W Ostroszowicach prowadzono dwie inwestycje przy drodze powiatowej 3006D. Jedna, związana z przebudową drogi, już się zakończyła, druga – polegająca na budowie chodnika – jeszcze trwa.

W ramach pierwszego zadania wykonano nową nawierzchnię na długości 165 m, a także uzupełniono pobocza i wyremontowano odwodnienie przez oczyszczenie i odmulenie rowów przydrożnych oraz udrożnienie istniejącej w drodze kanalizacji deszczowej. Inwestycję o wartości 83 tys. zł zrealizowało Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów.

W ramach drugiego zadania prowadzona jest budowa chodnika na odcinku 240 mb – od mostu do ul. Bielawskiej 35. Zakres prac obejmuje też m.in. przebudowę nawierzchni zjazdów i wykonanie pasów zieleni. Inwestycję o wartości 209 tys. zł realizuje Firma Brukarstwo, Budowa, Remont Dróg i Ulic, Oznakowanie Pionowe i Poziome z Dzierżoniowa. Prace potrwają do połowy listopada.

Niezależnie od tego przy drodze 3006D na trasie Bielawa – Józefówek jeszcze w tym roku wybudowany zostanie chodnik o długości 500 mb. W ramach zadania m.in. zostaną odtworzone rowy odprowadzające wody opadowe i roztopowe oraz przebudowane zjazdy. Inwestycję o wartości 330 tys. zł wykona Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Baza” z Dzierżoniowa. Prace zakończą się na początku grudnia.

Tegoroczne nakłady Powiatu Dzierżoniowskiego na rozwój infrastruktury drogowej wyniosą ponad 9 mln zł. Prawie połowę kwoty udało się pozyskać ze środków zewnętrznych.

Więcej informacji o inwestycjach powiatowych w 2018 roku