herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Trwa nabór wniosków o dotacje do 5 tys. zł

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych mogą się starać o dotacje do 5 tys. zł w ramach dwóch dolnośląskich programów. Spotkanie informacyjne odbyło się 7 września w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie.

Spotkanie zorganizował Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie we współpracy z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych – realizatorem programów. Wzięli w nim udział przedstawiciele organizacji pozarządowych i aktywni mieszkańcy powiatu dzierżoniowskiego.

Dolnośląskie Małe Granty
Do 13 września można składać wnioski w kolejnej edycji Dolnośląskich Małych Grantów. To program, który przewiduje wsparcie dla lokalnych inicjatyw obywatelskich. O dotacje mogą się starać grupy nieformalne, w skład których wchodzą minimum 3 osoby mieszkające na Dolnym Śląsku, które ukończyły 18 lat.
– W ramach „małych grantów” można zdobyć wsparcie finansowe m.in. na realizację wydarzeń kulturalnych, sportowych, turystycznych, edukacyjnych, a także działań na rzecz rodzin, dzieci i młodzieży, seniorów, osób niepełnosprawnych oraz ekologii i ochrony zwierząt – mówił prowadzący spotkanie Waldemar Weihs, prezes Fundacji „Merkury”.

Granty finansowane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wsparcie jednego projektu nie może przekroczyć 5 tys. zł. Realizacja projektów musi się odbyć w terminie 27 września – 7 grudnia 2018 roku.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.malegranty.pl

Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw
Natomiast w terminie do 15 września trwa nabór wniosków w innym programie dofinansowanym ze środków rządowego programu dotacyjnego – Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw jest przeznaczony dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych. Jego celem jest finansowe i merytoryczne wsparcie dla lokalnych działań, realizowanych na terenie Dolnego Śląska i dla jego mieszkańców. Mogą to być na przykład: pikniki, warsztaty, akcje edukacyjne, wydarzenia kulturalne, sportowe, działania dla młodzieży, działania dla seniorów itp.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 5 tys. zł, a realizacja projektów powinna odbyć się w terminie 7 października – 7 grudnia 2018 r.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.maleinicjatywy.pl