herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Przygotowania do akcji strajkowej

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Władze powiatu nie czekają z założonymi rękami na zapowiadany strajk nauczycieli. W starostwie działa zespół kryzysowy do spraw koordynacji pracy powiatowych placówek oświatowych na wypadek strajku.

Zespół kryzysowy, na czele którego stanął wicestarosta Andrzej Bolisęga, spotkał się 2 kwietnia z dyrektorami powiatowych szkół i placówek oświatowych.

Celem spotkania było omówienie sytuacji w placówkach, a szczególnie – ilu pracowników poparło strajk nauczycieli i jak wygląda przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych, których przeprowadzenie może wypaść w czasie akcji strajkowej.

– Mamy dwa ośrodki szkolno-wychowawcze w Piławie Górnej i w Dzierżoniowie, w których w przypadku przystąpienia nauczycieli do strajku może zaistnieć konieczność zapewnienia opieki dzieciom niepełnosprawnym, a także dwa wygaszane gimnazja – przy LO w Bielawie i w Zespole Szkół w Pieszycach, gdzie potencjalnie mogą wystąpić problemy w zakresie zapewnienia pełnej obsady komisji egzaminacyjnych. Będziemy współpracować z dyrektorami w tym zakresie – mówi wicestarosta Andrzej Bolisęga.

Podczas spotkania dyrektorzy otrzymali także pakiet informacji na temat obowiązków uczestników i organizatorów strajku, aby jak najlepiej przygotować się do tego działania.

Strajk nauczycieli zapowiedziano na 8 kwietnia.