herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie wraz z Fundacją Merkury z Wałbrzycha zapraszają na bezpłatne szkolenie dotyczące nowych wzorów ofert i sprawozdań w konkursach na realizację zadań publicznych.

Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli trzeciego sektora z powiatu dzierżoniowskiego. Zostaną na nim omówione nowe wzory ofert na realizację zadań publicznych i sprawozdań z realizacji tych zadań w otwartym konkursie ofert oraz w trybie pozakonkursowym 19a. Zmiany te wprowadziło Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.

Szkolenie odbędzie się w piątek 12 kwietnia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38, na II piętrze w sali 213 w godz. 14.00 – 16.00.

Zgłoszenia na szkolenie należy kierować do 11 kwietnia:
– na adres mailowy: so@pow.dzierzoniow.pl
– lub telefonicznie pod nr 74 832 52 29 lub 74 832 52 28.

Szkolenie zostanie zrealizowane w ramach partnerstwa na rzecz trzeciego sektora funkcjonującego w powiecie dzierżoniowskim. W jego ramach dzięki wsparciu gmin i powiatu na naszym terenie są zapewnione nie tylko usługi szkoleniowe, ale i doradcze dla organizacji pozarządowych.

Przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji mogą w miarę potrzeb kontaktować się z Fundacją Merkury z Wałbrzycha – telefonicznie pod nr. 74 666 22 00 i mailowo na adres merkury@merkury.org.pl. Poza tym mogą korzystać z dyżurów specjalistów w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Świdnickiej 38 (II piętro, pokój 216), które są prowadzone dwa razy w miesiącu. Najbliższe terminy dyżurów wypadają 24 kwietnia, 16 i 29 maja oraz 12 i 26 czerwca.

Koordynacją spraw związanych z realizacją partnerstwa dotyczącego współpracy z organizacjami pozarządowymi zajmuje się Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.