herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Konkurs dla organizacji pozarządowych

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu w roku 2016 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zadanie obejmuje prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu dzierżoniowskiego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

Punkty będą funkcjonować na zasadach określonych w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Oferty należy składać do 19 listopada 2015 r. do godziny 15.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, Rynek 27.

Ogłoszenie o konkursie na prowadzenie punktów pomocy prawnej

Zaproszenie dla NGO do zgłaszania swoich reprezentantów do prac w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej