herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Ptasia grypa w powiecie dzierżoniowskim

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Na terenie powiatu dzierżoniowskiego został stwierdzony pierwszy przypadek ptasiej grypy. Choroba została potwierdzona 24 stycznia w badaniach prób wykonanych przez laboratorium Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach, a pobranych od martwego łabędzia znalezionego na terenie bielawskiego jeziora.

W związku z bardzo dużym zagrożeniem przeniesienia tej choroby na okoliczne hodowle drobiu Powiatowy Lekarz Weterynarii wydał komunikat, w którym informuje o konieczności przestrzegania przez właścicieli ptaków zakazów i nakazów określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r. poz. 2091), a w szczególności:

  • zakazu przemieszczania drobiu bez zgody powiatowego lekarza weterynarii:
  • zakazu pojenie drobiu wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
  • zakazu wnoszenie na teren gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;
  • zakazu sprzedaży drobiu i innych ptaków na targowisku;
  • nakazu zamknięcia drobiu w obiektach budowlanych, w sposób uniemożliwiający kontakt z innym drobiem i ptakami dzikimi:
  • nakazu zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, za wyjątkiem ptaków utrzymywanych na stałe w pomieszczeniach mieszkalnych;
  • nakazu utrzymywania drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki;
  • nakazu przechowywania paszy oraz karmienie i pojenie drobiu w sposób zabezpieczający przed dostępem ptaków dzikich;
  • nakaz zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy dla zwierząt zachorowań drobiu, w szczególności wystąpienia objawów nerwowych i duszności oraz zwiększonej śmiertelności w stadzie:

Powyższe zakazy i nakazy oraz obowiązek zgłoszenia utrzymania drobiu dotyczą wszystkich właścicieli ptaków, również prowadzących hodowle na własne potrzeby oraz właścicieli gołębi.

Dodatkowe informacje można uzyskać oraz dokonać zgłoszenie hodowli drobiu lub utrzymania innych ptaków w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Dzierżoniowie, ul Batalionów Chłopskich 7 lub pod nr tel. 74 831 28 09 lub 74 832 46 57.

W związku z tym, że zakażeniu mogły ulec również ptaki dzikie przebywające na innych zbiornikach wodnych na terenie powiatu, zaleca się ograniczenie wycieczek i spacerów, w szczególności ze zwierzętami, w miejscach bytowania ptaków wodnych, w celu niedopuszczenie do przeniesienia choroby na stada hodowlane drobiu oraz wstrzymania się od dokarmiania dzikiego ptactwa wodnego, celem ograniczenia jego skupisk, które sprzyjają rozprzestrzenianiu się choroby.

Wirus ptasiej grypy typu H5N8 nie jest groźny dla człowieka, powoduje jedynie duże straty w hodowli drobiu.