herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Rada Powiatu VI kadencji rozpoczęła pracę

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Wybór przewodniczącego Rady Powiatu, Starosty Dzierżoniowskiego oraz Zarządu Powiatu – to najważniejsze decyzje, które podczas pierwszej sesji 22 listopada podjęli nowo wybrani radni powiatowi.

Pierwszą część sesji prowadził Marek Piorun – radny senior, czyli najstarszy wiekiem spośród 21 radnych. Po rozpoczęciu obrad głos zabrał Radosław Florek – przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej w Dzierżoniowie, który przedstawił informację o przebiegu i wynikach wyborów do Rady Powiatu Dzierżoniowskiego VI kadencji oraz wręczył zaświadczenia potwierdzające wybór na radnych. Następnie każdy z radnych złożył ślubowanie.

Po tej uroczystej części nastąpił wybór przewodniczącego Rady Powiatu. Przygotowaniem i przeprowadzeniem głosowania zajęła się komisja w składzie: Bernadetta Szczypka – przewodnicząca oraz Dariusz Gortych i Tomasz Mitraszewski.
Na najważniejszą funkcję w Radzie stosunkiem głosów 12 „za”, 0 „przeciw”, 8 „wstrzymujących się” został wybrany Jacek Grzebieluch (P.N Koalicja Obywatelska). Po przyjęciu uchwały w tej sprawie nowy przewodniczący przejął prowadzenie obrad.

W kolejnym punkcie odbył się wybór wiceprzewodniczących Rady, którymi zostali Izabela Piwko-Zadrożna i Robert Czajkowski (Obywatelski Blok Samorządowy).
Dwoje pozostałych kandydatów – Małgorzata Greiner i Marcin Pięt (Prawo i Sprawiedliwość) – nie zdobyło wymaganej bezwzględnej większości głosów.

Następnie przyszedł czas na wybór Starosty Dzierżoniowskiego. Zgłoszony na to stanowisko przez P.N Koalicję Obywatelską Grzegorz Kosowski uzyskał poparcie 12 radnych przy 7 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” od głosu.
– Dziękuję za wybór. To zaszczytna funkcja, ale zdaję sobie również sprawę z tego, że bardzo odpowiedzialna. Zdecydowałem się objąć ją, związku z tym biorę tę odpowiedzialność na siebie. Przez 12 lat pracy samorządowej przyświecało mi hasło „Rozsądek nad emocjami”, któremu chciałbym pozostać wierny także w pracy na rzecz Powiatu Dzierżoniowskiego. Mam nadzieję, że za jakiś czas osoby, które zagłosowały przeciw mojej kandydaturze, przekonają się do mojej osoby – powiedział Grzegorz Kosowski po wyborze na starostę i podziękował ustępującemu Zarządowi za prowadzenie rozwoju Powiatu w ostatnim czasie.
Sylwetka starosty

Nowy starosta zaproponował Radzie kandydatów do Zarządu Powiatu: Andrzeja Bolisęgę (P.N Koalicja Obywatelska) – na wicestarostę oraz na pozostałych członków Adama Domagałę i Wacława Dziendziela (OBS). Każda z osób otrzymała wymaganą liczbę głosów.

Podczas posiedzenia radni ustalili wykaz komisji Rady Powiatu oraz wybrali ich skład. W VI kadencji radni będą pracować w pięciu komisjach: Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Edukacji i Kultury, Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Społecznych, Sportu i Turystyki.

W radzie powołano trzy Kluby Radnych: Koalicja Obywatelska Platforma.Nowoczesna (6 radnych), Obywatelski Blok Samorządowy (6 radnych) oraz Prawo i Sprawiedliwość (8 radnych).

Pierwsza sesja była transmitowana na żywo, a nagranie z jej obrad zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

Kolejna sesja, na której Rada zajmie się budżetem powiatu na 2019 rok, zaplanowana jest na 18 grudnia.

Uchwały Rady Powiatu VI kadencji wraz z głosowaniem imiennym

Zobacz nagranie z I sesji Rady Powiatu z dn. 22 listopada