herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Raport o stanie Powiatu Dzierżoniowskiego za 2021 rok

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd Powiatu przygotował Raport o Stanie Powiatu Dzierżoniowskiego za 2021 rok.

Dokument został przekazany w maju 2022 roku do Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. Raport w szczegółowy sposób opisuje realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał w poprzednim roku. Dokument ma charakter publiczny, więc dostęp do niego mają wszyscy mieszkańcy.

Rada Powiatu Dzierżoniowskiego rozpatrzy Raport podczas sesji 28 czerwca. W trakcie obrad przeprowadzona zostanie debata nad Raportem, w której głos mogą zabrać mieszkańcy Powiatu Dzierżoniowskiego.
Zgodnie z ustawą mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, musi złożyć do przewodniczącego Rady (najpóźniej do dnia 27 czerwca), pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu. Według ustawy, w debacie może zabrać głos maksymalnie 15 mieszkańców.

Debata nad Raportem o Stanie Powiatu Dzierżoniowskiego za 2021 roku będzie miała miejsce podczas sesji Rady Powiatu w Dzierżoniowie (ul. Świdnicka 38) 28 czerwca o godzinie 9.00.

Załącznik do informacji:
– RAPORT O STANIE POWIATU ZA 2021 ROK
Załącznik do Raportu
– wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Dzierżoniowskiego wraz z klauzulą przetwarzania danych osobowych.