herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Remonty i inwestycje drogowe 2009

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

8 mln zł kosztowały remonty i inwestycje na drogach powiatowych w 2009 roku. Za te pieniądze wykonano kilkanaście zadań. Ich efektem było ponad 13 km nowych nawierzchni i blisko 1,2 km wyremontowanych chodników.

Poprawa infrastruktury drogowej, zgodnie z zapowiedziami, jest priorytetem Zarządu Powiatu. Co roku zwiększane są środki na remonty i inwestycje na drogach powiatowych (w roku 2007 na ten cel wydano blisko 2 mln zł, w 2008 – ponad 4 mln zł, a w 2009 roku – 8 mln zł. Udaje się to robić dzięki zaangażowaniu coraz większych środków z budżetu powiatu, ale przede wszystkim dzięki pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Głównie jest to pomoc gmin i pozyskane dotacje z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W 2009 roku gminy wsparły zadania drogowe kwotą 3 mln zł, 2 mln zł pochodziło ze „schetynówek”, 120 tys. zł z dotacji rządowej, a 3 mln zł na ten cel przeznaczył powiat.

Służba drogowa ma w swoim zarządzie 200 km dróg powiatowych. – Ktoś powie, że 13 km, to kropla w morzu potrzeb, bo rzeczywiście potrzeby na drogach są ogromne. Ale w ciągu ostatnich dwóch lat wykonaliśmy już 14 km, a razem to już blisko 30 km nowych nawierzchni w 3 lata – mówi starosta Janusz Guzdek. – To 10 razy więcej niż w ciągu poprzednich 8 lat, kiedy wykonano niecałe 3 km. Po prostu w krótkim czasie nie da się nadrobić wieloletnich zaniedbań.

Prace na drogach wykonane w roku 2009
Przebudowa (nawierzchnia, chodnik, zatoki autobusowe, kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogowe, most)
ul. Ostroszowicka w Bielawie, II etap (350 mb)

Remonty nawierzchni (mb)
Kołaczów – Roztocznik – Byszów (5550)
Dzierżoniów – Niemcza (1652)
Pieszyce – Piskorzów (1375)
Janczowice – Jaźwina (1250)
Wojsławice – Niemcza (880)
Kamionki (720)
Piława Dolna – Bielawa (641)
ul. Piastowska w Piławie Górnej (530)
Bratoszów (250)

Budowa chodników (mb)
ul. Półwiejska w Łagiewnikach wraz z odwodnieniem (312)
Dobrocin wraz z przykryciem rowu oraz budową kładki dla pieszych (165)

Remonty chodników (mb)
ul. Piastowska w Piławie Górnej (285)
Oleszna (70)

Ponadto:
– wybudowano 5 zatok autobusowych w Roztoczniku
– wykonano remont mostu na drodze powiatowej Słupice – Stoszów

ŁĄCZNIE w 2009 r. wykonano:
– 13.198 mb nawierzchni
– 1.182 mb chodników