herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Uczcili Dzień Edukacji Narodowej

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Podziękowania, życzenia, gratulacje i nagrody otrzymali wyróżniający się nauczyciele i dyrektorzy szkół powiatowych podczas spotkania, które odbyło się 12 października w pensjonacie Zespołu Szkół nr 2 w Dzierżoniowie.

– Dziękuję Państwu za waszą pracę, za trud, jaki wkładacie w przekazywanie wiedzy i wychowanie dzieci i młodzieży. Dziękuję za wszystkie działania, jakie podejmujecie w celu utrzymania wysokiego poziomu kształcenia i wdrażanie kreatywnych rozwiązań w procesie edukacji. Dziękuję za aktywność w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych i wszystkie zrealizowane projekty. Dziękuję za cierpliwe przyjmowanie czasem krytycznych uwag i dostosowywanie się do coraz trudniejszych warunków finansowych. Dziękuję za zrozumienie i wsparcie. Dziękuję za to, że jesteście wspaniałymi ludźmi – mówiła Alicja Hromada, dyrektor Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego.

Podczas spotkania wicestarosta Marek Piorun złożył serdeczne życzenia wszystkim pracownikom oświaty, a osobom szczególnie wyróżniającym się przekazał Nagrody Starosty Dzierżoniowskiego. W tym roku zasłużyło na nie 17 osób.

Uroczystość była okazją do przekazania gratulacji tym, którzy otrzymali wyróżnienia nadane przez Prezydenta RP, Ministra Edukacji Narodowej oraz Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Uczczono także jubileusze pracy zawodowej.

Lista nagrodzonych

ZŁOTY MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
Grażyna Bajsarowicz – I Liceum Ogólnokształcące w Dzierżoniowie
Marzanna Kamińska – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bielawie
Teresa Wojtas – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bielawie
Andrzej Ziemieńczuk – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bielawie

SREBRNY MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
Danuta Gierczak – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bielawie
Andrzej Sepełowski – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bielawie

MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
Małgorzata Morańda – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bielawie

NAGRODA DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY
Wiesław Łuszczek – II Liceum Ogólnokształcące w Dzierżoniowie

NAGRODY STAROSTY DZIERŻONIOWSKIEGO

Dla dyrektorów
1. Beata Tomaszczyk – dyrektor Zespołu Szkół w Pieszycach
2. Bożena Karasek – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dzierżoniowie
3. Dorota Pieszczuch – dyrektor ZS nr 3 w Dzierżoniowie

Dla nauczycieli
4. Iwona Gryś – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bielawie
5. Ewa Chylińska – I LO w Dzierżoniowie
6. Ewa Ziemieńczuk – II LO w Dzierżoniowie
7. Anna Miśkiewicz – Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie
8. Wioleta Chlipała – ZS nr 1 w Dzierżoniowie
9. Artur Duda – ZS nr 2 w Dzierżoniowie
10. Gabriela Bucka-Orłowska – ZS 3 w Dzierżoniowie
11. Justyna Protaziuk – ZS w Pieszycach
12. Katarzyna Lewandowska – ZS w Pieszycach
13. Beata Czerniejewska – ZS w Pieszycach
14. Wiesława Rychter – SOS-W w Dzierżoniowie
15. Agnieszka Mikołajczyk-Denis – SOS-W w Dzierżoniowie
16. Agnieszka Jurcewicz – SOS-W w Piławie Górnej
17. Katarzyna Tylka – PCPPPiDE w Dzierżoniowie

JUBILEUSZE:
Elżbieta Pasek – 40 lat pracy
Grażyna Bajsarowicz – 40 lat pracy
Dorota Pieszczuch – 25 lat pracy