herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Rozpoczęli współpracę z firmą

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zespół Szkół nr 1 w Dzierżoniowie podpisał umowę o współpracy dydaktycznej z firmą Frankonia Poland Sp. z o.o. Umożliwi ona lepsze przygotowanie młodzieży do podjęcia pracy zawodowej.

27 kwietnia, podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego dla klas maturalnych, w dzierżoniowskiej Radiobudzie, czyli w Zespole Szkół nr 1, nastąpiło podpisanie umowy o współpracy dydaktycznej pomiędzy firmą Frankonia Poland Sp. z o.o. a Zespołem Szkół nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie. Umowę podpisali prezes firmy Krzysztof Zawadzki i dyrektor szkoły Aleksander Koszela.

Obie strony zobowiązały się do współpracy w zakresie edukacji zawodowej uczniów szkoły w celu ich optymalnego przygotowania do pracy zawodowej. Frankonia Poland wyraziła też wolę wspierania kształcenia zawodowego poprzez objęcie patronatem wybranych klas w zawodach technik mechanik i technik mechatronik.

Umową objęto m.in. zajęcia praktyczne, praktyki i staże zawodowe prowadzone w firmie Frankonia Poland, dostosowywanie programów kształcenia zawodowego, prowadzenie szkoleń i wspieranie szkoły w zakresie rozwoju bazy dydaktycznej.

W uroczystości uczestniczyli: wicestarosta Marek Piorun, burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa Andrzej Wiczkowski, dyrektor Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego Alicja Hromada oraz dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Monika Zawilak.

Współpraca z firmami to jedna z form, która pomaga powiatowym szkołom zawodowym lepiej kształcić pod potrzeby rynku pracy. Inne realizowane przez szkoły to m.in. praktyki zagraniczne.