herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Ruszają konsultacje społeczne

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do zgłaszania uwag i propozycji do projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016. Konsultacje społeczne potrwają do 8 września br.

Program współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi uchwalany jest co roku. Reguluje on tę współpracę, określając jej zakres i formy. Dzięki konsultacjom program jest dostosowany do oczekiwań trzeciego sektora i pozwala na lepszą współpracę.

Wszelkie uwagi i propozycje do projektu programu należy zgłaszać za pomocą zamieszczonego poniżej formularza do 8 września br. (liczy się data wpływu do urzędu) podczas bezpośrednich spotkań, za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej oraz faksem.

Bliższe informacje o konsultacjach społecznych można uzyskać także w Biurze Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, Rynek 27, tel. 74 832 52 28, 74 832 52 29, faks 74 832 18 60, e-mail: so@pow.dzierzoniow.pl

Projekt Programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi na rok 2016
Formularz konsultacji