herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Zapraszamy na sesję Rady Powiatu

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Sytuacja na rynku pracy w powiecie dzierżoniowskim będzie wiodącym tematem najbliższej sesji, która odbędzie się 27 lutego w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Świdnickiej 38 w Dzierżoniowie.

W głównym temacie sesji wystąpi Monika Zawilak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie, która omówi działania kierowanej przez siebie jednostki mające wpływ na przeciwdziałanie bezrobociu i łagodzenie jego skutków.

Ponadto w trakcie sesji radni rozpatrzą projekty uchwał dotyczące m.in. zmian w budżecie na 2018 rok, udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Dzierżoniów na dofinansowanie wydania folderu z okazji 60-lecia Zespołu Górali Czadeckich „Pojana” oraz udzielenia dotacji w roku 2018 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Sesja rozpocznie się o godz. 9.00. Zapraszamy.