herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Samorządy nie oszczędzają na oświacie

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

4 kwietnia w sali Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie w sprawie sytuacji w oświacie na terenie powiatu dzierżoniowskiego. W dyskusji wzięli udział burmistrzowie i wójtowie gmin naszego powiatu oraz starosta dzierżoniowski.

Samorządowcy zgodnie podkreślali, że oświata jest jednym z najważniejszych zadań gmin i powiatów, ale przy tym również jednym z najdroższych. Trzeba pamiętać bowiem, że oświata finansowana jest w części z przekazywanej przez rząd subwencji oraz z budżetu gmin i powiatów.
Wspólnym problemem samorządów jest fakt, że rządowa subwencja jest niewystarczająca i samorządy każdego roku finansują oświatę z własnych budżetów wysokimi kwotami. Niestety mimo tak dużego zaangażowania, samorządy nie mają realnego wpływu na kształt i zasady funkcjonowania oświaty.

Podczas spotkania wójtowie, burmistrzowie i starosta zaprezentowali analizę kosztów, jakie gminy i powiat przekazują na oświatę. W 2018 roku wydatki na oświatę we wszystkich gminach powiatu wraz z samorządem powiatu dzierżoniowskiego wyglądały następująco:
Wydatki ogółem – 127.792.589,20 zł
Subwencja na oświatę – 86.509.368 zł
Finansowanie z budżetu samorządów ogółem – 41.283.221,41 zł

Powyższe wydatki, jakie samorządy ponoszą na utrzymanie oświaty, nie obejmują kosztów związanych z inwestycjami czy modernizacją szkół i przedszkoli.

W trakcie spotkania włodarze zwrócili również uwagę, że od wielu lat rząd systematycznie przekazuje samorządom coraz więcej zadań do realizacji. Niestety w ślad za nimi nie są przekazywane wystarczające środki, a braki finansowe gminy i powiaty muszą uzupełniać z własnych budżetów. Poruszono również kwestię obecnej sytuacji w oświacie. Zgodnie stwierdzono, że wszystkim samorządowcom zależy, aby nauczyciele byli bardzo dobrze opłacani. Wyrażono przy tym nadzieję, że rząd podzieli ich opinię i przeznaczy na ten cel odpowiednie środki.