herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

28 września odbyła się sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, której głównym tematem było gospodarowanie nieruchomościami powiatu i Skarbu Państwa.

Kwestię tę przybliżył radnym i gościom obrad zastępca dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Paweł Głąbik. Szczegółową informację na omawiany temat znaleźć można w specjalnym sprawozdaniu przedłożonym Radzie Powiatu.

Ponadto radni zapoznali się z informacją Zarządu Powiatu w sprawie przebiegu realizacji budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego za pierwsze półrocze 2021 roku oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej. Warto zaznaczyć, że realizacja budżetu za wspomniany okres uzyskała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu oraz stałych komisji Rady Powiatu. Wszystko na temat realizacji budżetu znaleźć można w informacji przedłożonej przez skarbnika powiatu.

Rada Powiatu podczas wtorkowych obrad przyjęła także uchwały dotyczące wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Piława Górna zadań własnych powiatu oraz w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2021 rok.
Radni zapoznali się również ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej z wyników kontroli zleconej przez Radę Powiatu Dzierżoniowskiego w sierpniu 2021 roku.

Ważnym punktem obrad była wizyta przedstawicieli Ekologicznego Centrum Odzysku w Bielawie. Zaproszeni przez Radę Powiatu goście przedstawili planowane przedsięwzięcie pn. „Budowa instalacji spalania RDF na terenie Ekologicznego Centrum Odzysku w Bielawie”. Dodatkowo zabrali oni głos w dyskusji na temat uporczywego zapachu, który odczuwalny jest od wielu tygodni szczególnie na terenie Dzierżoniowa i Bielawy. Do dyskusji włączyli się także starosta dzierżoniowski Grzegorz Kosowski, burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski, prezes spółki Wodociągi i Kanalizacja w Dzierżoniowie Andrzej Bronowicki oraz radni powiatu.