herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego – 26 kwietnia

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch zaprasza do udziału w sesji Rady Powiatu, która odbędzie się 26 kwietnia o godz. 9.00 w sali sesyjnej w budynku na ul. Świdnickiej 38.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie nagród dla Laureatów Wirtualnego Powiatowego Konkursu Ozdób Wielkanocnych.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.
5. Sprawozdanie z działalności w roku 2021:

6. Kontrole i audyty w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu w latach 2019-2021:

  • wystąpienie Kierownika Biura Audytu i Kontroli- Audytora Wewnętrznego- Pani Adrianny Świątek,
  • dyskusja (wystąpienia radnych i zaproszonych gości zapisanych na liście mówców).

7. Ochrona konsumentów na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego w okresie pandemii COVID-19:

  • wystąpienie Powiatowego Rzecznika Konsumentów- Pani Moniki Szymańskiej- Śledź,
  • dyskusja (wystąpienia radnych i zaproszonych gości zapisanych na liście mówców).

8. Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Dzierżoniowskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym (projekt nr 292).
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (projekt nr 293).
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok (projekt nr 294).
11. Sprawozdanie przewodniczącego Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady i działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
12. Informacje bieżące i oświadczenia Radnych.
13. Zamknięcie sesji.