herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Sprawozdania i podziękowania za współpracę

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Pierwsza w tym roku sesja Rady Powiatu rozpoczęła się od wręczenia podziękowań dla szefów sztabów 25. Finału WOŚP za zorganizowanie i przeprowadzenie tegorocznej zbiórki oraz dyrektorowi Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie ppłk Ireneuszowi Placetemu za wieloletnią współpracę z samorządem lokalnym.

Sprawozdania

W trakcie części merytorycznej sesji radni wysłuchali sprawozdań z rocznej działalności policji, straży pożarnej oraz Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Zgodnie ze statystykami Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie ogółem w ubiegłym roku wszczęto 1.633 postępowania, czyli o ponad 200 mniej niż rok wcześniej. Wykrywalność sprawców w powiecie była wyższa o ponad 10% niż w województwie, a wyniosła 75,71%. W kategorii przestępstw kryminalnych wszczęto 1.094 sprawy. Natomiast w kategorii, w której mieszczą się: napady rabunkowe, bójki i pobicia, uszkodzenia ciała, kradzieże, kradzieże z włamaniem, kradzieże pojazdów oraz uszkodzenia mienia odnotowano 575 zdarzeń. Liczby te z roku na rok znacznie maleją. W powiecie nie było w zeszłym roku zabójstw. Niestety, na drogach odnotowano 912 zdarzeń, w tym 56 wypadków i 856 kolizji, w których zginęło dziewięć osób.

Strażacy natomiast odnotowali 410 pożarów (o 187 mniej niż w roku 2015), 606 miejscowych zagrożeń i 42 fałszywe alarmy. Zawodowych strażaków wspierały ochotnicze straże pożarne. Najaktywniejszą była OSP Bielawa. Druhowie wyjeżdżali 184 razy.

Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku czuwała nad stanem bezpieczeństwa w powiecie. W minionym roku członkowie spotkali na kilku posiedzeniach oraz szkoleniu. Dodatkowo zajmowała się edukacją w zakresie bezpieczeństwa. Komisja zorganizowała turniej wiedzy z obszaru bezpieczeństwa, Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa, Powiatowy Dzień Dawcy, konkursy plastyczne, konkurs „Nie – Dla czadu” a także zajęła się dystrybucją Karty ICE.

Wszystkie służby w powiecie wspólnie wzięły udział w ćwiczeniach pod kryptonimem „WiK 2016”.

Uchwały

W dalszej części obrad radni zajęli się omówienie projektów uchwał. Ostatecznie Rada Powiatu wyraziła zgodę na udzielenie dotacji w wysokości 40.000 zł na remont elewacji kościoła pw. św. Izydora w Sienicach. Odnowieniu w tym roku zostanie poddana część zachodnia i wschodnia kościoła z wyłączeniem dobudówki w narożniku południowo – zachodnim. Kościół podlega parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Księginicach Wielkich z siedzibą w Wilkowie Wielkim.

Następnie Rada wyraziła zgodę na przejęcie od Województwa Dolnośląskiego prowadzenia zadań publicznych w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich zlokalizowanych w granicach powiatu dzierżoniowskiego w okresie od 1 maja 2017 roku do 30 kwietnia 2020 roku.

Ponadto radni wprowadzili zmiany w Uchwale Budżetowej na rok 2017 i Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego.