herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Szkoły przygotowane na rozpoczęcie roku szkolnego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

1 września rozpocznie się rok szkolny. Młodzież zasiądzie w ławkach w odświeżonych salach lekcyjnych. Zadbały o to dyrekcje szkół, które bieżące prace wykonały z własnych środków.

W okresie wakacji we wszystkich placówkach oświatowych prowadzone były prace remontowe, konserwacyjne i porządkowe. I i II Licea Ogólnokształcące w Dzierżoniowie postawiły przede wszystkim na malowanie klas i gabinetów. W Zespole Szkół nr 1 w Dzierżoniowie przeprowadzono remonty: płota przy boisku szkolnym, muru przy budynku przy ul. Mickiewicza 8 oraz w tym samym budynku korytarzy, sekretariatu i gabinetu pielęgniarki. Dodatkowo w budynku przy pl. Konstytucji 3 Maja przeprowadzono modernizację pomieszczenia wyodrębnionego z biblioteki na pokój nauczycielski.

W Zespole Szkół nr 2 w Dzierżoniowie oprócz pomalowania toalet, pokoju pielęgniarki, sali lekcyjnej i jednego korytarza odnowiono parkiet w sali gimnastycznej oraz wyremontowano ogrodzenie szkoły. Bieżącymi remontami objęto także internat szkoły, w tym m.in.: pomalowano pomieszczenia kuchni i łazienek na I piętrze praz wymieniono lampy w kuchni, a także częściowo zmodernizowano instalację wodno-kanalizacyjną. W Zespole Szkół nr 3 w Dzierżoniowie ograniczono się do malowania trzech gabinetów lekcyjnych i prac porządkowych.

W Zespole Szkół w Pieszycach zostało pomalowane ogrodzenie szkoły oraz odświeżono sale lekcyjne, toalety i korytarze szkolne. W bielawskim Liceum Ogólnokształcącym naprawiono krzesła i stoły w gabinetach lekcyjnych, a także wymieniono i uzupełniono świetlówki w gabinetach lekcyjnych i korytarzach. Natomiast w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie pomalowano dwa gabinety lekcyjne oraz pomieszczenie socjalne dla uczniów. Przeprowadzono także konserwacje boiska i instalacji odgromowej.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dzierżoniowie pomalowano kilka pomieszczeń w tym ciągi komunikacyjne oraz ogrodzenie przy budynku „B”. W SOSW w Piławie Górnej również pomalowano kilka sal, a ponadto ułożono płytki chodnikowe na podwórku przed salą gimnastyczną, przeprowadzono konserwację placu zabaw oraz zamontowano płotki przeciwśniegowe, oczyszczono rynny i rury spustowe.

W ostatniej z podległych Starostwu Powiatowemu placówce oświatowej w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie pomalowano dwa gabinety i wymieniono panele podłogowe w kolejnym. Najważniejsze jednak były prace przygotowawcze do wykonania przyłącza kanalizacji deszczowej. Inwestycja będzie kosztowała około 23.500 zł.