herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Wsparcie dla Dzierżoniowa i Bielawy

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Radni powiatowi postanowili wesprzeć finansowo dwie inwestycje drogowe przygotowywane przez Dzierżoniów i Bielawę. Każdej z gmin Powiat Dzierżoniowski przekaże po 500.000 zł.

Dzierżoniów stara się o dofinansowanie, z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, przebudowy ul. Złotej od ul. Akacjowej do granic miasta wraz z ulicami przyległymi – drogi integracyjnej z drogą wojewódzką 382 i drogą powiatową. Natomiast Bielawa z tego samego programu stara się o środki na przebudowę i modernizację dróg gminnych prowadzących do drogi wojewódzkiej 384 i drogi powiatowej 3006D, czyli ulic Przodowników Pracy, Nowotki i Wysokiej.

Od wielu lat Powiat Dzierżoniowski, jak i gminy z terenu powiatu podejmują wspólne zadania w celu poprawy infrastruktury drogowej. Dzięki takiej współpracy i wsparciu finansowemu pomiędzy samorządami lokalnymi wiele dróg gminnych zostało przebudowanych i zmodernizowanych. Dlatego też radni podczas sesji 30 sierpnia jednogłośnie zadecydowali o udzieleniu wsparciu obu inwestycjom.