herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

ogłoszenie

Na zdjęciu ceglany budynek Starostwa

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. leśnictwa, łowiectwa i ochrony przyrody w Wydziale Ochrony Środowiska i Rozwoju.

Starosta Dzierżoniowski ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. leśnictwa, łowiectwa i ochrony przyrody w Wydziale Ochrony Środowiska i Rozwoju.

Budynek Starostwa na Rynku w Dzierżoniowie

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Biurze Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

Starosta Dzierżoniowski ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Biurze Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki.

Powiat sprzedaje nieruchomość po byłym Szpitalu Miejskim w Bielawie

Powiat Dzierżoniowski zaprasza do udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości po byłym Szpitalu Miejskim w Bielawie.

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Starosta Dzierżoniowski zaprasza do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty złożone do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dzierżoniowskiego w roku 2022.

Na zdjęciu ceglany budynek Starostwa

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska i Rozwoju

Starosta Dzierżoniowski ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. leśnictwa, łowiectwa i ochrony przyrody w Wydziale Ochrony Środowiska i Rozwoju.

Budynek Starostwa na Rynku w Dzierżoniowie

KOMUNIKAT STAROSTWA POWIATOWEGO

Pod koniec roku nastąpią zmiany czasu i sposobu pracy Kasy Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

Fragment wózka inwalidzkiego. Na platformie wózka zdjęcie stóp człowieka siedzącego na wózku.

Nabór wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie przypomina, że od 1 grudnia trwa nabór wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zdjęcie dawnego Budynku Zespołu Szkół w Pieszycach.

Trzeci przetarg na sprzedaż budynku po Zespole Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż budynku dydaktycznego po Zespole Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach, położony przy ul. Adama Mickiewicza 1.

Na zdjęciu teren inwestycyjny niezabudowany. Na pierwszym planie widać tablicę reklamową promującą teren pod sprzedaż.

Trzeci przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Ciepłowniczej w Dzierżoniowie

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni ponad 2,4 ha, położonej przy ulicy Ciepłowniczej w Dzierżoniowie.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Starosta Dzierżoniowski ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. ochrony powietrza oraz ochrony przed hałasem w Wydziale Ochrony Środowiska i Rozwoju. Składanie dokumentów do 11 października.

Sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego – 28 września

Przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch zaprasza na sesję Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, która odbędzie się 28 września o godz. 9.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Świdnickiej 38.

Zdjęcie dawnego Budynku Zespołu Szkół w Pieszycach.

Trzeci przetarg na sprzedaż budynku po Zespole Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż budynku dydaktycznego po Zespole Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach, położony przy ul. Adama Mickiewicza 1.