herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Teren inwestycyjny na sprzedaż

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Uwaga inwestorzy, Powiat Dzierżoniowski posiada na sprzedaż nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną przy ul. Ciepłowniczej w Dzierżoniowie.

Na zdjęciu teren inwestycyjny niezabudowany. Na pierwszym planie widać tablicę reklamową promującą teren pod sprzedaż.

Funkcja obiektu:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana ówcześnie stanowiła bazę materiałową Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego miasta:
Zgodnie ze Uchwałą Nr XXXVIII/263/17 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia23 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Zachodniej, Pieszyckiej i Ciepłowniczej w Dzierżoniowie nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem AG.3 – produkcja i magazynowanie, usługi, zieleń urządzona, komunikacja.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2012 r. działki nr 157 i nr 159 zostały włączone do terenu Podstrefy Dzierżoniów – WSSE INVEST-PARK w Wałbrzychu.

Krótki opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni całkowitej 2.4360 ha, położona w zachodniej części Dzierżoniowa przy ul. Ciepłowniczej, oznaczona geodezyjnie w obrębie 0005, Zachód jako działki nr 157 o powierzchni 1.3911 ha, nr 158 o powierzchni 0.0784 ha, nr 159 o powierzchni 0.9665 ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1D/00008213/4.

Teren nieruchomości niezagospodarowany, nieogrodzony, płaski, porośnięty samosiejkami drzew i krzewów. Działki nr 157 i 159 o kształcie regularnych prostokątów, które rozdziela na całej ich długości działka nr 158. Pierwotnie wykorzystywany przez Zarządu Dróg Wojewódzkich do składowania materiałów drogowych i rozbiórkowych (ziemia, betonowy i ceglany gruz, zerwany asfalt drogowy). Na części terenu usytuowana jest instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, burzowa, energetyczna, gazowa co utrudnia możliwości dowolnego zagospodarowania. Dojazd do działek odbywa się drogą asfaltową ulicą Pieszycką dalej ulicą Ciepłowniczą. Nieruchomość położona jest w rejonie podstrefy ekonomicznej w Dzierżoniowie.

Więcej informacji na temat ofert zbycia udziela Wydział Geodezji Katastru i Nieruchomości
Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, ul. Świdnicka 38, pokój 12,
tel. 74 832-36-65, lub e-mail: gospodarka@pow.dzierzoniow.pl pow.dzierzoniow.pl.

INFORMACJA Z REJESTRU GRUNTÓW

MAPA EWIDENCYJNA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA