herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Termomodernizacja SOSW w Piławie Górnej

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Na przestrzeni dwóch lat trwała kompleksowa termomodernizacja budynku Specjalnego ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piławie Górnej. Koszt całego projektu wyniósł 2.736.298,42 zł.

Projekt rozpoczął się w kwietniu 2015 roku, zakończył w czerwcu 2016 roku i do końca roku został rozliczony. 80% kosztów, czyli blisko 1.860.000 zł pochodziło z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Resztę, czyli prawie 877.000 zł pochodziło z budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego.

Całkowity zakres prac był bardzo szeroki. Dokonano: ocieplenia stropodachów (pow. 4,87 m2, 79,52 m2) oraz stropu poddasza (pow. 741 m2), wymiany stolarki okiennej (263 szt.) i drzwiowej (4 szt.), zmodernizowano instalację wewnętrzną c.o. i c.w.u. (wymiana 304 szt. grzejników, przewodów c.o. – 2401 mb, przewodów poziomych c.w.u. – 800 mb), a także kotłownię, gdzie zainstalowano dwa kotły na biomasę o łącznej mocy 500 kW, aparaturę pomocniczą i automatyki kotłowni, instalację elektryczną oraz wymieniono 2 sztuki pomp obiegowych c.o. i pompę ładującą c.w.u. W ramach termomodernizacji wymieniono również oświetlenie na energooszczędne (725 szt. opraw wraz z osprzętem).

Celem projektu było zmniejszenie poziomu stężeń zanieczyszczeń przesyłanych do atmosfery, a tym samym poprawa jakości powietrza. Termomodernizacja przyczyniła się także do ograniczenia strat ciepła w budynku i obniżenia kosztów jego utrzymania. Zmniejszenie kosztów ogrzewania powinno być zauważalne w następnych latach.

Bliższe informacje na temat projektu „Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piławie Górnej