herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Sprawozdania z rocznej działalności

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Radni podczas najbliższej sesji Rady Powiatu wysłuchają sprawozdań z rocznej działalności policji, straży pożarnej i Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Swoje sprawozdania przedstawią też komisje stałe Rady Powiatu oraz Komisja Rewizyjna z przeprowadzonych kontroli w II półroczu 2016 roku.

Ponadto w części merytorycznej radni podejmą także kilka uchwał m.in. w sprawie: udzielenia dotacji w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, przejęcia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 i przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego.

Podczas sesji nie zabraknie też dwóch miłych akcentów. Podziękowanie za wieloletnią współpracę z samorządem powiatowym odbierze dyrektor Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie ppłk Ireneusz Placety. Natomiast kolejne podziękowania odbiorą szefowie sztabów 25. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy działających na terenie powiatu dzierżoniowskiego.

Sesja rozpocznie się o godz. 9.00 we wtorek 31 stycznia w sali sesyjnej (I piętro, pok. nr 111) Starostwa Powiatowego przy ul. Świdnickiej 38. Zapraszamy.