herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Termomodernizacja szpitala – II etap

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zakończyła się termomodernizacja kolejnych obiektów szpitalnych - budynku szpitala w Bielawie oraz budynku administracyjnego w Dzierżoniowie. Na realizację tej inwestycji o wartości 1,7 mln zł szpital pozyskał środki zewnętrzne z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Po zakończeniu budowy nowego pawilonu, w którym funkcjonuje izba przyjęć, rozpoczęła się termomodernizacja pozostałych obiektów szpitalnych. W I etapie prace przeprowadzono w budynku głównym i budynku Matki – Dziecka przy ul. Cichej w Dzierżoniowie. W obu obiektach wymieniono okna i drzwi oraz wyremontowano elewację, a w budynku M-D dodatkowo docieplono ściany. Na realizację inwestycji o wartości 1,7 mln zł szpital pozyskał pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 60% kosztów.

W II etapie, który właśnie dobiegł końca, prace termomodernizacyjne przeprowadzono w budynku szpitala w Bielawie oraz w budynku administracyjnym w Dzierżoniowie. Ich zakres objął docieplenie i remont elewacji, wymianę okien i drzwi, wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej i zimnej wody, a także modernizację kotłowni gazowej.

Inwestycja kosztowała 1,7 mln zł. Na jej realizację szpital pozyskał środki zewnętrzne z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dotację w wysokości 30% wartości inwestycji i pożyczkę w wysokości 60%.

– Termomodernizacja to – po budowie nowego pawilonu – nasza kolejna duża inwestycja. Dzięki niej poprawia się wygląd placówki – obecnie cały kompleks tworzy spójną całość dzięki jednakowej kolorystyce elewacji. Przede wszystkim jednak zwiększa się komfort pacjentów i obniżają się koszty ogrzewania – mówi prezes szpitala Dariusz Brzeziński. – Niestety, ze względu na wysokie koszty jest ona realizowana etapami.

Jeszcze w tym roku rozpocznie się III etap inwestycji, który będzie dokończeniem termomodernizacji budynku głównego szpitala w Dzierżoniowie. Obejmie on wymianę instalacji c.o. oraz c.w.u. i cyrkulacji, której koszt szacowany jest na blisko 600 tys. zł. Szpital pozyskał środki zewnętrzne na ten cel w wysokości 85% wartości inwestycji.