herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Trening systemu ostrzegania

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

1 sierpnia na terenie powiatu dzierżoniowskiego usłyszymy syreny alarmowe. Dźwięki zostaną wyemitowane w ramach treningu systemu wczesnego ostrzegania. Akcja upamiętni również 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Starostwo Powiatowe - rynek

W ramach treningu, o godz. 17.00 zostanie wyemitowany sygnał akustyczny – „Ogłoszenie alarmu”.

Celem treningu jest:
– sprawdzenie sprawności funkcjonowania podsystemu akustycznego ostrzegania,
– doskonalenie umiejętności ogłaszania alarmu w czasie pozasłużbowym,
– ocena sprawności technicznej syren alarmowych.

Trening przeprowadzą samorządy gminne, a koordynować je będzie Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Dzierżoniowskiego.
Akcja zostanie przeprowadzona na terenie całego województwa dolnośląskiego.