herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Unijne wsparcie w rozwoju edukacji

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Powiat Dzierżoniowski jako jedyny z Dolnego Śląska zakwalifikował się do finansowanego przez Unię Europejską projektu, którego celem jest wsparcie samorządów w zarządzaniu oświatą.

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie ogłosił wyniki naboru do pilotażu, który będzie prowadzony w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap”.

Do uczestnictwa w pilotażu modelu doradztwa dla jst zostały zakwalifikowane 34 samorządy, w tym 8 powiatów, a wśród nich Powiat Dzierżoniowski jako jedyny z województwa dolnośląskiego.

– Cieszymy się z udziału w projekcie, który stwarza nam możliwość wymiany poglądów i doświadczeń z innymi powiatami, korzystania z samorządowych przykładów dobrych praktyk, a także dostępu do materiałów dotyczących rozwiązań zarządczych. To dla nas cenne wsparcie w przeddzień opracowania nowej strategii rozwoju oświaty, bo obecna jest ważna do 2019 roku – mówi Alicja Hromada, dyrektor Wydziału Edukacji.

Pilotaż będzie prowadzony w formie szkoleń i spotkań doradczych, w których wezmą udział przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. Uczestnictwo w projekcie jest finansowane środkami z Unii Europejskiej.