herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Ruszyła kwalifikacja wojskowa

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

We wtorek 22 marca w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38 rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Muszą się zgłosić do niej mężczyźni, którzy w tym roku kończą 19 lat i starsi, którzy nie dopełnili jeszcze tego obowiązku.

Choć nie ma już naboru do zasadniczej służby wojskowej, nadal istnieje obowiązek stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską oraz przedstawicielami gminy i Wojskowej Komendy Uzupełnień.

W trakcie kwalifikacji określa się stan zdrowia młodych ludzi pod kątem ich predyspozycji do służby w wojsku. Poza tym wydawane są książeczki wojskowe oraz następuje przeniesienie do rezerwy. Osoby, które są zainteresowane ochotniczymi formami służby wojskowej, otrzymują informacje od przedstawiciela Wojskowej Komisji Uzupełnień.

– W tym roku wezwanie do stawienia się przed Komisją otrzymało prawie 700 osób. Jeśli ktoś nie może się stawić w wyznaczonym dniu, prosimy o kontakt. Możemy ustalić inny termin w czasie trwania kwalifikacji, czyli do 13 kwietnia. Jesteśmy gotowi każdemu stworzyć możliwość do wywiązania się z tego ustawowego obowiązku – mówi Grażyna Wójcik, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, które zajmuje się organizacją kwalifikacji wojskowej przy współpracy z poszczególnymi gminami i WKU Kłodzko.

Obecnie do kwalifikacji zgłaszają się mieszkańcy Bielawy, od 29 marca będą to mieszkańcy Dzierżoniowa, a od 4 kwietnia Pieszyc i pozostałych gmin.

Kwalifikacja wojskowa jest prowadzona w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38 na II piętrze we wszystkie dni robocze w godz. 7.30 – 15.00. Bliższe informacje można uzyskać pod nr. tel. 74 832 52 28, 74 832 36 53.

Osoby zgłaszające się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy powinny mieć przy sobie:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • aktualną fotografię, bez nakrycia głowy,
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia (świadectwo ukończenia szkoły lub zaświadczenie o kontynuacji nauki),
 • jeśli jest taka potrzeba – dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia.

Terminy kwalifikacji dla mieszkańców poszczególnych gmin:

 • Miasto Bielawa: 22 marca – 25 marca,
 • Miasto Dzierżoniów: 29 marca – 1 kwietnia,
 • Miasto Pieszyce: 4 kwietnia – 5 kwietnia,
 • Gmina Wiejska Dzierżoniów: 6 kwietnia – 7 kwietnia,
 • Miasto i Gmina Niemcza: 7 kwietnia – 8 kwietnia,
 • Miasto Piława Górna: 11 kwietnia – 12 kwietnia,
 • Gmina Wiejska Łagiewniki: 12 kwietnia – 13 kwietnia.