herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Powiat wyprodukuje prąd ze słońca

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Ruszyła instalacja paneli fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej na dachach budynków powiatowych. Na inwestycję o wartości 3,7 mln zł Powiat Dzierżoniowski pozyskał 85 procent dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

– Powiat Dzierżoniowski od wielu lat realizuje inwestycje, które przynoszą oszczędności związane z ogrzewaniem budynków, a także mają wpływ na mniejszą emisję zanieczyszczeń do powietrza. Do tej pory 95% obiektów powiatowych przeszło termomodernizację, a wiele z nich korzysta z odnawialnych źródeł energii. Obecnie realizujemy kolejny etap działań związanych z ograniczeniem kosztów i ochroną środowiska – mówi starosta Janusz Guzdek.

Odbywa się on w ramach projektu „Budowa mikroinstalacji PV prosumenckich na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”, na który samorząd powiatowy pozyskał aż 85 procent dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego. Realizacją zadania o wartości blisko 3,7 mln zł zajmuje się firma ML SYSTEM SA z Zaczernia.

Inwestycja polega na budowie instalacji fotowoltaicznej w 13 obiektach użyteczności publicznej. Są to głównie szkoły (I i II Liceum Ogólnokształcące w Dzierżoniowie, Zespół Szkół nr 1, 2 i 3 w Dzierżoniowie, Zespół Szkół Ogólnokształcących oraz Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie), a także Dom Pomocy Społecznej w Bielawie i jego filia w Niemczy, Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie (Rynek 27 i ul. Świdnicka 38) oraz Powiatowe Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach (obiekt w Piławie Górnej).

W sumie zostanie zainstalowanych blisko 1600 paneli fotowoltaicznych na dachach 17 budynków powiatowych, poza tym trzy instalacje powstaną na specjalnych konstrukcjach na gruncie, a jedna na zadaszeniu parkingu.

Energia wyprodukowana ze słońca zostanie wykorzystana na potrzeby własne poszczególnych obiektów. System będzie posiadał akumulatory do magazynowania nadwyżek energii elektrycznej w celu ich późniejszego zużycia.

– Dzięki energii słonecznej powiat zaoszczędzi rocznie ok. 50 procent kosztów za energię oraz ograniczy emisję dwutlenku węgla o ok. 140 ton rocznie – mówi starosta Janusz Guzdek.

Instalacje zostaną dodatkowo wyposażone w system monitoringu internetowego i wizualizacji lokalnej. W obiektach oświatowych na specjalnych tablicach będzie można na bieżąco obserwować, jaka ilość energii została wytworzona oraz jaka ilość CO2 została zredukowana. Inwestycja spełni więc funkcję edukacyjną, a także przyczyni się do promocji urządzeń energetyki odnawialnej wśród lokalnej społeczności.

Bliższe informacje o projekcie „Budowa mikroinstalacji PV prosumenckich na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego