herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Weź udział w pracach komisji konkursowej

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Starosta Powiatu Dzierżoniowskiego zaprasza do udziału w pracach komisji konkursowej.

Komisja będzie opiniować oferty złożone do otwartego konkursu ofert pn. “Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego w roku 2021” przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego.

PEŁNA TREŚĆ ZAPROSZENIA.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA.