herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Wojewódzkie szkolenie obronne w powiecie dzierżoniowskim

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie wraz z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu zorganizowało w dniach 21-22 czerwca na terenie powiatu dzierżoniowskiego wojewódzkie szkolenie obronne pn: „Bezpieczny Powiat 2017 – organizacja i funkcjonowanie systemu kierowania realizacją zadań obronnych”.

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w ramach wojewódzkiego planu szkolenia obronnego oraz powiatowego planu szkolenia obronnego.

Szkolenie obejmowało tematykę obronności ze szczególnym uwzględnieniem organizacji i funkcjonowania systemu kierowania realizacją zadań obronnych, współpracy cywilno-wojskowej CIMIC i HNS, funkcjonowaniem Wojsk Obrony Terytorialnej oraz ochrony informacji niejawnych.

W szkoleniu wzięło udział ok. 100 osób, oprócz przedstawicieli samorządów gminnych oraz powiatowych szczególnie z regionu wałbrzyskiego byli również funkcjonariusze powiatowych służb, inspekcji i straży oraz członkowie powiatowej komisji bezpieczeństwa i porządku oraz powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego co tylko potwierdziło ważność omawianych tematów.

Prelegenci szkolenia wywodzili się z różnego rodzaju instytucji zarówno państwowych jak i sektora prywatnego. Na co dzień realizują oni tematykę obronności naszego kraju, co znacząco podniosło rangę szkolenia.

Wśród wykładowców byli:

– przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej – starszy specjalista Oddziału Współpracy Cywilno-Wojskowej T-9 Dowództwa Wojsko Obrony Terytorialnej;

– ekspert z 4. Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu;

– przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku;

– przedstawiciel Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu,

– przedstawiciel DUW we Wrocławiu – kierownik Kancelarii Tajnej;

– przedstawiciel DUW we Wrocławiu – zastępca kierownika Oddziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych;

– przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie;

– przedstawiciel Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie;

– ekspert z obszaru spraw obronnych;

– przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze.

Specjalistyczna wiedza z obszaru obronności pozyskana podczas tego szkolenia zostanie wykorzystana w codziennej pracy, a przede wszystkim podczas przeprowadzanych w miesiącu wrześniu kompleksowych ćwiczenia obronnych pk: „Wrzesień 2017”.

Szkolenie przygotował Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.