herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Zakończyła się kwalifikacja wojskowa

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Wysokie stawiennictwo i dobre zdrowie 19-latków – to główne informacje, które pojawiły się na spotkaniu podsumowującym kwalifikację wojskową w powiecie dzierżoniowskim.

Kwalifikacja wojskowa trwała u nas od 5 do 28 marca. Spośród ponad 500 osób, które otrzymały wezwanie, zgłosiło się ponad 90%, w tym 95% z rocznika podstawowego, czyli osób urodzonych w 2000 roku. To bardzo wysoka frekwencja na tle innych powiatów na Dolnym Śląsku. Nieco niższe stawiennictwo mężczyzn ze starszych roczników wynikało stąd, że wielu z nich przebywa za granicą.

Do kwalifikacji zgłosiło się także 7 kobiet posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, głównie absolwentek szkół wyższych o kierunkach medycznych i psychologicznych.

Ponad 90% osób Powiatowa Komisja Lekarska uznała za zdolnych do czynnej służby wojskowej i orzekła wobec nich kategorię zdrowia „A”.

Uroczyste zakończenie tegorocznej kwalifikacji wojskowej miało miejsce w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ulicy Świdnickiej 38. Podczas spotkania wicestarosta Andrzej Bolisęga podziękował wszystkim za sprawne przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu dzierżoniowskiego, a przede wszystkim za podmiotowe podejście do każdego wezwanego.

Podziękowania otrzymali: Krzysztof Zawadzki – przewodniczący Powiatowej Komisji Lekarskiej w Dzierżoniowie, mjr Sebastian Kopczak z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku oraz członkowie Powiatowej Komisji Lekarskiej w Dzierżoniowie, pracownicy urzędów gmin odpowiedzialni za realizację zadań z zakresu spraw wojskowych, a także osoby zatrudnione do zakładania ewidencji wojskowej i prowadzenia zajęć świetlicowych.

Kwalifikację wojskową w powiecie dzierżoniowskim koordynował Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.