herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Zapraszamy do udziału w konkursach plastycznych

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Czas chwycić za pędzle, farby, kredki, tusze oraz inne akcesoria malarskie i wziąć udział w kolejnych edycjach konkursów plastycznych dla dzieci i młodzieży, w których głównymi bohaterami są strażacy oraz numer „112”.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – Szef Obrony Cywilnej Kraju oraz Wojewoda Dolnośląski ogłosili konkursy plastyczne z zakresu bezpieczeństwa:

  • XIX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży 2017 „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”,
  • II Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla dzieci przedszkolnych „112 – ratuje życie”.

Profesjonalni strażacy

Głównym zadaniem konkursu „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni” jest przedstawienie profesjonalnej formacji, jaką jest Państwowa Straż Pożarna. Ważne są przemyślenia autorów i skojarzenia powiązane ze służbą drugiemu człowiekowi realizowaną przez funkcjonariuszki i funkcjonariuszy PSP. Celem jest również ukazanie strażaków-ratowników w szerokim spektrum działań ratowniczo-gaśniczych. Sztuka ma za zadanie zwrócić uwagę na ważne zjawiska i sytuacje, które mogą zdarzyć się w codziennym życiu oraz uwrażliwić odbiorców oraz twórców na prawidłowe postępowanie w sytuacjach zagrożenia życia.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży, w tym do uczniów i wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych oraz oddziałów integracyjnych. Uczestnicy w chwili przystąpienia do konkursu nie mogą mieć ukończonych 18 lat. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną samodzielną pracę konkursową. Prace zespołowe nie będą oceniane. Dopuszczalna technika wykonania prac to: rysunek, grafika, malarstwo, kolaż, malowanie na tkaninie, komiks, techniki mieszane. Nie będą uwzględniane: prace na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby, prace z użyciem produktów spożywczych (kasze, makarony, ryż itp.) oraz plasteliny. Dopuszczalny format prac to A4 i A3.

Numer 112

Głównym celem konkursu jest rozpowszechnianie wiedzy na temat numeru alarmowego 112 przez dotarcie do jak największej liczby dzieci w przedszkolach. Priorytetem jest podkreślenie ogromnej roli numeru alarmowego w ratowaniu życia, zdrowia, mienia lub środowiska. Konkurs zwraca uwagę na naukę właściwych reakcji w sytuacjach zagrożenia i kształtowania odpowiednich zachowań dzieci w obliczu nagłych zdarzeń.

Konkurs skierowany jest do wszystkich przedszkoli, dla dzieci w grupie wiekowej 5-6 lat. Dopuszczalna technika wykonania prac to: rysunek, grafika, malarstwo, kolaż w formacie A3 lub A4. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną samodzielną pracę.

Koordynator

Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przeprowadzi eliminacje na szczeblu powiatowym. Prace z placówek oświatowych należy przesłać do Starostwa do 15 kwietnia. Nagrodzone prace w eliminacjach powiatowych wezmą udział w kolejnym etapie konkursu na szczeblu wojewódzkim.

Wszelkie informacje w sprawach wymagających wyjaśnień na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, tel.: 74-832-52-27 lub e-mail: dzierzoniow@czkw.wroc.pl.

Regulamin konkursu „112 – ratuje życie”

Regulamin konkursu „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”