herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Zapraszamy do udziału w Przeglądzie Folklorystycznym

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

XVI Dolnośląski Przegląd Zespołów Folklorystycznych im. ks. Jana Dzierżonia odbędzie się w tym roku 4 czerwca na terenie Arboretum w Wojsławicach. Organizatorzy już czekają na zgłoszenia chętnych do udziału zespołów.

W przeglądzie mogą uczestniczyć zespoły prezentujące rodzimy folklor lub stylizowany program estradowy działające w: szkołach, świetlicach, kołach gospodyń wiejskich i ośrodkach kultury na terenie Dolnego Śląska. Występ nie może być dłuższy niż 15 min. Organizator zastrzega sobie prawo zakwalifikowania do przeglądu jednego zespołu z powiatu, a o kwalifikacji zespół zostanie powiadomiony pisemnie.

Występy będą trwały od godz. 10.00 do 19.00. Przegląd nie będzie miał charakteru konkursu, a zespoły otrzymują dyplomy i pamiątkowe statuetki za udział w imprezie.

Kartę zgłoszenia należy przesłać do dnia 21 kwietnia (decyduje data wpływu do organizatora, a nie data stempla pocztowego) na adres Starostwo Powiatowe, Wydział Edukacji i Kultury, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów. Do karty zgłoszenia należy dołączyć fotografię zespołu wraz z historią zespołu.

Wszystkie sprawy organizacyjne można uzgadniać przed przeglądem telefonicznie z pracownikiem Wydziału Edukacji i Kultury Bożeną Rokitą pod nr. tel. 74 832 52 05.

Regulamin Dolnośląskiego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych

Karta zgłoszenia