herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Zaproszenie na marcową sesję Rady Powiatu

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Rozstrzygnięcie Konkursu „NGO – to jest to!” oraz informacja o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie, to główne tematy XXX sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, która odbędzie się 28 marca.

Sesję rozpocznie ogłoszenie wyników i uhonorowanie laureatów Konkursu „NGO – to jest to!” w trzech kategoriach: Organizacja Pozarządowa 2016, Lokalny Lider Organizacji Pozarządowej 2016 oraz Lokalne przedsiębiorstwo/Osoba wspierająca Organizacje Pozarządowe 2016. Konkurs zorganizowało Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie.

Następnie radni wysłuchają wystąpienia Anny Łaty, dyrektora PCPRiOZ w Dzierżoniowie, która przedstawi działalność Centrum za ubiegły rok.

W części roboczej radni podejmą uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. Zajmą się też uchwałą w sprawie udzielenia pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, Gminie Miejskiej Dzierżoniów na dofinansowanie modernizacji dachu budynku miejskiego przy ul. Świdnickiej 26 w Dzierżoniowie.

Sesja rozpocznie się 28 marca o godz. 9.00 w sali nr 111 na I piętrze przy ul. Świdnickiej 38 w Dzierżoniowie. Zapraszamy.