herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Zapraszamy na sesję Rady Powiatu

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

W najbliższy wtorek 27 września odbędzie się XXIII sesja Rady Powiatu. Najważniejszym tematem będzie ocena realizacji budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego za I półrocze bieżącego roku.

Ponadto w dalszej części obrad radni podejmą kilka uchwał dotyczących m.in.: wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2017 roku, wystąpienia Powiatu Dzierżoniowskiego ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, a także określenia zadań powiatu finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Sesja rozpocznie się o godz. 9.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Świdnickiej 38.