herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Zapraszamy na sesję Rady Powiatu

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Scalanie gruntów we wsi Piława Dolna i części wsi Owiesno będzie głównym tematem sesji Rady Powiatu, która odbędzie się we wtorek 28 lutego.

Podczas sesji radni podejmą również uchwały w sprawach: określenia zadań powiatu finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku, zmiany nazwy Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Bielawie, projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą „Prawo oświatowe” oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski, a także wprowadzą zmiany do Uchwały Budżetowej na 2017 rok i wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego.

Zapraszamy na sesję 28 lutego o godz. 9.00 do sali sesyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Świdnickiej 38 (I piętro, pok. nr 111) w Dzierżoniowie.

Porządek obrad