herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Zapraszamy na sesję Rady Powiatu

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

W najbliższy wtorek 26 czerwca w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Świdnickiej 38 w Dzierżoniowie odbędzie się sesja absolutoryjna.

Podczas obrad radni rozpatrzą sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok. Najpierw sprawozdanie omówią przewodniczący Zarządu Powiatu Janusz Guzdek i skarbnik powiatu Iwona Swendrak-Zając.

Następnie zostaną zaprezentowane opinie w tej sprawie Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Komisji Rewizyjnej i stałych komisji Rady Powiatu. Na zakończenie dyskusji dotyczącej wykonania budżetu radni zagłosują w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.

Po omówieniu głównego tematu sesji radni rozpatrzą kilka projektów uchwał, m.in. w sprawie podziału Powiatu Dzierżoniowskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i liczby radnych wybieranych w danym okręgu, a także w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

Sesja rozpocznie się o godz. 9.00. Zapraszamy.