herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Zapraszamy na sesję Rady Powiatu

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Pierwsza w nowym roku sesja Rady Powiatu odbędzie się 29 stycznia. Radni wysłuchają sprawozdań z rocznej działalności policji, straży pożarnej i m.in. Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Sesję rozpocznie wręczenie podziękowań dla Szefów Sztabów 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy działających na terenie powiatu.

Głównym punktem obrad będzie przedstawienie sprawozdań z działalności za rok 2018 przez Komendantów Powiatowych Policji i Państwowej Straży Pożarnej oraz Kierownika Delegatury
w Dzierżoniowie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie, Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dzierżoniowie, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie, Prokuratora Rejonowego w Dzierżoniowie, Prezesa Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie, Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Komendanta Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Dzierżoniowskiego.

Podczas sesji radni rozpatrzą także kilka projektów uchwał dotyczących m.in. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Dzierżoniów na dofinansowanie zadania
pn. „Przebudowa ulic: Cicha, Szpitalna, Okrzei w Dzierżoniowie- integracyjnych z drogą wojewódzką nr 382 i 384”. Radni wprowadzą także zmiany do Uchwały Budżetowej na 2019 rok.

Sesja odbędzie się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Świdnickiej 38 w Dzierżoniowie. Początek o godz. 9.00. Zapraszamy.